23.12.2014

Zbirni izveštaj o radu ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i izveštaj o radu centara za socijalni radPredmet ovog izveštaja je analiza usluga ustanova za odrasle i starije osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i senzornim teškoćama,sa teritorije AP  Vojvodine, za 2014. godinu. Izveštaj je koncipiran i ustanove grupisane u skladu sa važećom Uredbom o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika. Analiza je urađena na osnovu podataka iz godišnjih izveštaja o radu za 2014. godinu koje ustanove dostavljaju Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu i baze Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, kao i podataka dobijenih kroz direktnu komunikaciju sa stručnim radnicima ustanova. Izveštaj možete preuzeti OVDE
 
PRILOZI: