17.10.2017

Akreditovane obuke za pruzaoce usluga socijalne zaštite u AP VojvodiniPOKRAJINSKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU OBJAVLjUJE JAVNI POZIV:
Akreditovane obuke  za pružaoce usluga socijalne zaštite u AP Vojvodini

 
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu će tokom novembra organizovati tri akreditovane obuke za pružaoce usluga socijalne zaštite u AP Vojvodini:
  • 06-7.11.2017. - Pokretanje usluge Predah za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice
  • 14-5.11.2017. - Pokretanje usluge pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice
  • 21-3.11.2017. - Obuka negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju
 
Za učešće na obuci mogu se prijaviti:
  1. Pružaoci usluga socijalne zaštite sa teritorije AP Vojvodine koji su licencirani
  2. Pružaoci usluga socijalne zaštite sa teritorije AP Vojvodine koji su u procesu licenciranja
  3. Pružaoci usluga socijalne zaštite sa teritorije AP Vojvodine koji se u procesu pripreme za podnošenje zahteva za licencu
 
Prijave mogu poslati sve organizacije socijalne zaštite koje mogu biti ovlašćeni pružaoci usluga, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.
 
  • Učešće na obuci je besplatno.
  • Jedan pružalac usluge može delegirati maksimalno dva saradnika/ce po obuci.
  • Jedan pružalac usluge može prijaviti učešće na maksimalno dve obuke. Troškove putovanja i eventualnog smeštaja snosi pružalac usluge.
  • Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu obezbeđuje prostor, materijale za učesnike i osveženje tokom obuke.
 
ROK ZA PRIJAVE: petak, 27.10.2017.godine
Prijave slati na: tatjana.lazor@pzsz.gov.rs
 
PRILOZI: