Arhiva Informisanje, promocija i podrška

03.10.2017
 
Edukacija bez provere znanja za supervizore u CSR Inđija
 
 
29.09.2017
 
Konferencija “Mentalno zdravlje, masovna raseljavanja i etničke manjine”
 
23.09.2017
 
Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Unapredjenje kvaliteta života starih osoba-dnevne usluge u zajednici"
 
20.09.2017
 
Okrugli sto sa predstavnicima ustanova za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i ustanova za smeštaj lica sa mentalnim i intelektualnim teškoćama
 
19.09.2017
 
Radni sastanak sa direktorima domova za decu i mlade sa teritorije AP Vojvodine