Arhiva Profesionalna obuka

03.11.2016
 
"VOĐENjE SLUČAJA U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD"
 
25.10.2016
 
Edukacija bez provere znanja za supervizore u CSR Bela Crkva
 
 U organizaciji CSR Bela Crkva 25.10.2016. održana je treća grupna supervizija grupe 3 u 2016. godini u formi ...
 
24.06.2016
 
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu organizuje edukaciju bez provere znanja za pravnike pod nazivom: „Postupanje organa starateljstva u nadzoru nad vršenjem roditeljskog ...
 
08.03.2016
 
Tokom novembra i decembra 2015. godine Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu je sproveo ispitivanje potreba za akreditovanim obukama u sistemu socijalne zaštite u AP Vojvodini. Ukupno ...
 
07.11.2015
 
Tokom sprovođenja Programa monitoringa i evaluacije usluga socijalne zaštite u Gradu Pančevu, koji sprovodi Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, a koji je realizovan kroz Konkurs za finasiranje ...