Arhiva Stručna podrška pružaocima usluga

16.06.2017
 
Stručne posete domovima za decu
 
06.06.2017
 
Edukacija bez provere znanja za supervizore u CSR Šid
 
30.05.2017
 
Realizacija akreditovane obuke "Program osnovne obuke za supervizore u centrima za socijalni rad"
 
 
16.05.2017
 
Okrugli sto za supervizore u CSR Zrnjanin
 
 
 
04.05.2017
 
Edukacija bez provere znanja za supervizore u CSR Ruma