Arhiva Istraživačko analitički rad

19.01.2016
 
Sve ustanove i centri za socijalni rad sa teritorije APV treba da dostave Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu izveštaj o radu za 2015. godinu. Izveštaji se dostavljaju u eksel formatu uz ...
 
08.06.2015
 
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu uradio je zbirni izveštaj o radu centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine, za 2014. godinu. Izveštaj daje prikaz kapaciteta ...
 
23.12.2014
 
Predmet ovog izveštaja je analiza usluga ustanova za odrasle i starije osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i senzornim teškoćama,sa teritorije AP  Vojvodine, za ...