Arhiva Dokumenta Zavoda

 
07.02.2017

Vodič za kulturno kompetentnu praksu u socijalnoj zaštiti

 
01.12.2016

Izveštaj o radu ustanova za smeštaj lica sa mentalnim, intelektualnim i senzornim teškoćama u AP Vojvodini za 2015. godinu

 
25.11.2016

PLAN JAVNIH NABAVKI 2016 GOD

 
28.04.2016

Pokrajinski zavod za socijalnu za socijalnu zaštitu i SKGO potpisali sporazum o saradnji