Arhiva Ostala dokumenta

21.12.2016

Odluka o dodeli ugovora

 
09.12.2016

Druga izmena konkursne dokumentacije JNMV1 - nabavka putničkog automobila

 
08.12.2016

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za JNMV1-nabavka putničkog automobila

 
08.12.2016

Izmena konkursne dokumentacije - nabavka putničkog vozila

 
28.11.2016

Prikaz nekih modela intervencije za rad sa počiniocima nasilja u porodici