Mapa pružaoca usluga
Мапа пружалаца услуга
Kalendar događaja
 
 

O NAMA

Vizija

Vizija Zavoda je razvijen i efikasan sistem socijalne zaštite koji uvažava ljudska prava, zadovoljava stvarne potrebe ljudi i omogućava njihovu socijalnu uključenost.

Misija

Doprinosimo unapređenju sistema socijalne zaštite osnaživanjem svih aktera radi dobrobiti ljudi u AP Vojvodini.