14.03.2016

Održan stručni skup pod nazivom „Eksterni monitoring i evaluacija lokalnih usluga socijalne zaštite u Gradu Pančevu – iskustva i naučene lekcije“