22.12.2015

Održan okrugli sto „Искуства и изазови пружалаца услуга домског смештаја у поступку за добијање лиценце“