Archive Professional support service providers

12.02.2016
 
У организацији Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, 11.02.2016. у Vеликој сали Дечјег села „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици одржана је tрибина за супервизоре из центара за социјални рад ...