30.05.2017

Реализација акредитоване обуке Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални радРеализација акредитоване обуке "Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад"

У организацији Покрајинског завода за cоцијалну заштиту реализована је акредитована обука Програм основне обуке за супервизоре у центру за социјални рад 22.05.-26.05.2017. у великој сали на IV спрату у згради Вода Војводине у Новом Саду. Ово је осма реализација ове обуке. Присуствовало је 18 учесника и то представници  ЦСР Бачка Паланка, ЦСР Бачки Петровац, ЦСР Бачка Топола, ЦСР Суботица, ЦСР Стара Пазова, ЦСР Зрењанин, ЦСР Нови Кнежевац, ЦСР Кикинда, ЦСР Апатин, ЦСР Ириг, ЦСР Пећинци, ЦСР Ада, ЦСР Мали Иђош  и ПЗСЗ. Циљ обуке је  развијање нових и оснаживање постојећих личних и професионалних компетенција супервизора. Атмосфера у групи је била радна и креативна и на крају је изражен висок степен задовољства оствареном обуком.