16.05.2017

Округли сто за супервизоре у ЦСР ЗрњанинОкругли сто за супервизоре у ЦСР Зрњанин
 
 
У организацији ЦСР Зрењанин 15.05.2017. одржана је друга групна супервизија групе 3 у 2017. години у форми округлог стола под називом „Организовање конференције случаја у ситуацијама насиља  у породици“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Алибунар, Опово, Вршац, Бела Црква, Панчево, Зрењанин, Ковачица, Пландиште, в.д. директорца и саветница ПЗСЗ.
 
У првом делу супервизорка ЦСР Зрењанин је упознала учеснике са теоријским концептом конференције случаја са посебним освртом на изазове у организацији. У наставку је дискутовано о позитивним искуствима у реализацији конференције случаја.
У другом делу представљен је један комплексан актуелан случај насиља у породици ЦСР Зрењанин и анализиране су реализоване конференције конкретног случаја и остварени исходи.
На крају је реализована вежба – рад у малим групама на тему „Улога супервизора у примени конференције случаја“  сагледана је улога супервизора организацији и реализацији конференције случаја насиља у породици.
Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.
Следећи стручни скуп супервизијске групе 3 ће се одржати у ЦСР Ковин.