30.04.2017

Округли сто за директоре ЦСР, установа за смештај корисника и директоре приватних домова за старије кориснике са територије АПВПокрајински завод за социјалну заштиту организовао је три округла стола, први 24.04.2017. године за директоре ЦСР са територије АП Војводине, затим 25.04.2017. године за директоре установа за смештај корисника и 28.04.2017. године организован за директоре приватних установа за смештај старијих корисника, такође са територије АП Војводине.

На овим скуповима су били присутни и представници Покрајинског секретаријата за социјалну политику демографију и равноправност полова. На округлом столу за директоре приватних домова за смештај старијих корисника секетар Предраг Вулетић, на округлом столу за директоре ЦСР подсекретар Палимир Тот, помоћница за социјалну политику Јадранка Новаков и помоћница за равноправност полова Светлана Селаковић и на округлом столу за директоре установа за смештај корисника помоћница за социјалну политику Јадранка Новаков.

На одржаним скуповима представљен је акциони план Покрајинског завода за социјалну заштиту  везан за ЦСР и установе, стручна подршка коју Покрајински завод пружа и разматрана досадашња и планирана будућа сарадња.
Како су на скупу били присутни представници Секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, договорена је међусобна сарадња и подршка Секретаријата, Покрајинског завода, ЦСР и установа за смештај корисника на територији АПВ.