03.11.2016

"ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД""ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД" 
31.10. - 03.11.2016. године

 Обука је одржана у Републичком заводу за социјалну заштиту у Београду.
 Циљеви обуке : 
- Унапређење квалитета рада у центрима за социјални рад кроз стицање знања и вештина за спровођење методе вођења случаја у стручном раду уз остваривање партиципације корисника.
- Усвајање знања за спровођење стручног поступка у свим фазама рада
- Усвајање знања за сагледавање корисничке перспективе кроз концепт потреба
- Разумевање потребе партиципације корисника
- Стицање знања и вештина за остваривање сарадничког односа са корисником
- Стицање знања и вештина за мотивисање корисника за партиципацију
- Препознавање критичних подручја могућег сагоревања у раду
- Превенција и умањење сагоревања кроз квалитетно спровођење стручног поступка.