25.10.2016

Едукација без провере знања за супервизореЕдукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Бела Црква
 
 У организацији ЦСР Бела Црква 25.10.2016. одржана је трећа групна супервизија групе 3 у 2016. години у форми едукације без провере знања под називом „Надзор над вршењем родитељског права“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Алибунар, Опово, Вршац, Бела Црква, Панчево, Зрењанин, Ковачица, Пландиште и саветнице ПЗСЗ.Теме су биле:
  1. Законски основ за доношење одлуке о надзору над вршењем родитељског права
  2. Изрицање мере корективног надзора над вршењем родитељског права - оправданост изрицања, обавеза, ризици, недостаци и одговорности 
У првом делу супервизорка ЦСР Бела Црква је групи методом презентације представила и тумачила чланове Породичног закона који се тичу корективног надзора над вршењем родитељског права.
У другом делу представљен је комплексан случај ЦСР Бела Црква, који је послужио за врло продуктивну дискусију о проблемима које стручни радници имају са спровођењем корективног надзора. 
Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.
Следећи стручни скуп супервизијске групе 3 ће се одржати у ЦСР Ковачица.