07.11.2015

Реализован акредитован програм обуке за пружаоце услуга социјалне заштите у Граду Панчеву „Интерни мониторинг и евалуација у систему социјалне заштите“Током спровођења Програма мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите у Граду Панчеву, који спроводи Покрајински завод за социјалну заштиту, а који је реализован кроз Конкурс за финасирање – суфинасирање пројеката и програма у области унапређивања социјалне политике у Граду Панчеву у 2015. години, реализоване су две обуке за две групе пружаоца услуге на тему „Интерни мониторинг и евалуација у систему социјалне заштите“. Обука је акредитована од стране Одбора за акредитацију Републичког завода за социјалну заштиту. Обуке су реализоване 14-15.10.2015. и 3-4.11.2015. за укупно 29 учесника/ца. Циљеви обуке су: Продубити знања о појму и значају мониторинга и евалуације; Усавршити вештине и методе мониторинга и евалуације како би их користили у будућем раду; Развити интерни план мониторинга и евалуације услуге; Схватити значај примене, интерпретације и извештавања о налазима евалуације. Обуке су веома успешно реализоване, 99% учесника је навело да су испуњена њихова очекивања, највише осцене дате су интерактивном и практичном начину рада.