19.01.2016

Годишње извештавање о раду у 2015. годиниСве установе и центри за социјални рад са територије АПВ треба да доставе Покрајинском заводу за социјалну заштиту извештај о раду за 2015. годину. Извештаји се достављају у ексел формату уз наративни део извештаја, искључиво у електронској форми на адресу марина.вукотиц@пзсз.гов.рс Рок за достављање извештаја је 15. фебруар. Обрасци се могу преузети у одељку "Преузимања".