23.12.2014

Збирни извештај о раду установа социјалне заштите за смештај корисника и извештај о раду центара за социјални радПредмет овог извештаја је анализа услуга установа за одрасле и старије особе са менталним и интелектуалним тешкоћама и сензорним тешкоћама,са територије АП  Војводине, за 2014. годину. Извештај је конципиран и установе груписане у складу са важећом Уредбом о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника. Анализа је урађена на основу података из годишњих извештаја о раду за 2014. годину које установе достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту и базе Републичког завода за социјалну заштиту, као и података добијених кроз директну комуникацију са стручним радницима установа. Извештај можете преузети ОВДЕ
 
ПРИЛОЗИ: