18.10.2017

СупервизијаОкругли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада
 
 
У организацији ЦСР града Новог Сада 16.10.2017. одржана је прва групна супервизија групе 2 и 5 у форми округлог стола под називом: “Размена искустава супервизора о примени законских одредби о спречавању насиља у породици“. Присуствовале су супервизорке  ЦСР Суботица, ЦСР града Новог Сада (Беочин), Србобран, Врбас, Бач, Оџаци, Сомбор, Кула, Апатин, Бачка Топола и Мали Иђош, Бачки Петровац, Сомбор, директорица и саветница ПЗСЗ.
Супервизорка ЦСР Града Новог Сада је у првом делу округлог стола  упознала учеснике са искуствима новосадског центра за социјални рад у примени нових законских одредби о спречавању насиља у породици. Истакнуте су тешкоће и добра пракса ЦСР града новог Сада.
У другом делу супервизори су имали прилику да у дискусији представе своја искуства, начине како превазилазе тешкоће у раду и дилеме које имају поводом примене новог закона.
Дискусија је била успешно вођена, атмосфера у новоформираној групи је била радна и креативна. Следећи стручни скуп супервизијске групе 2 и 5 ће се одржати у ЦСР Бачка Топола и Мали Иђош.