Архива вести

09.02.2017
 
"Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите"
        Мониторинг и евалуација ликалних услуга у граду Панчеву
 
 
07.02.2017
 
Покрајински завод за социјалну заштиту издавач је две нове публикације:
1. Водич за културно компетентну праксу у социјалној заштити
2. Појмовник културно компетентне праксе
 
28.12.2016
 
Стручни скуп за директоре и правнике из установа за смештај одраслих и старијих особа
 
 
27.12.2016
 
Округли сто за супервизорa у ЦСР Ковачица
 
26.12.2016
 
Обавештење о закљученом уговоту за јавне набавке мале вредности добара- путнички аутомобил