Aрхива Професионална обука

03.11.2016
 
"ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД"
 
25.10.2016
 
Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Бела Црква
 
 У организацији ЦСР Бела Црква 25.10.2016. одржана је трећа групна супервизија групе 3 у 2016. години у форми ...
 
24.06.2016
 
Покрајински завод за социјалну заштиту организује едукацију без провере знања за правнике под називом: „Поступање органа старатељства у надзору над вршењем родитељског права”
 
08.03.2016
 
Током новембра и децембра 2015. године Покрајински завод за социјалну заштиту је спровео испитивање потреба за акредитованим обукама у систему социјалне заштите у АП Војводини. Укупно 40 центра за ...
 
07.11.2015
 
Током спровођења Програма мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите у Граду Панчеву, који спроводи Покрајински завод за социјалну заштиту, а који је реализован кроз Конкурс за финасирање ...