Aрхива Стручна подршка пружаоцима услуга

24.09.2016
 
Саветнице за социјалну заштиту  Покрајинског завода за социјалну заштиту,учествовале су на тренингу за тренере програма обуке „План сталности“ који је одржан у Београду, у Хотелу ...
 
21.09.2016
 
У просторијама центра за социјлани рад Зајечар, 21.09.2016. године одржан је радни састанак у циљу промовисања повременог породичног смештаја за децу са сметњама у развоју.
 
19.09.2016
 
У склопу програмских активности стручне подршке водитељима случаја у центрима за социјални рад у АП Војводини, Покрајински завод за социјалну заштиту у Малом Иђошу 19.09.2016 године организовао је и ...
 
13.09.2016
 
У склопу програмских активности стручне подршке водитељима случаја у центрима за социјални рад Покрајински завод за социјалну заштиту организовао је и реализовао едукацију без провере знања „ ...
 
25.07.2016
 
У циљу информисања стручних радника центара за социјални рад о услузи повременог породичног смештаја у АП Војводини одржана су два стручна састанка.