Aрхива Стручна подршка пружаоцима услуга

16.12.2016
 

Сусрет супервизора ЦСР Нови Сад и Суботица, подршка Покрајинског завода за социјалну заштиту
 
14.12.2016
 
Менторска посета за услугу "Становање уз подршку за особе са инвалидитетом" у Панчеву
 
14.12.2016
 
Менторска посета за услугу "Становање уз подршку за особе са инвалидитетом" у Панчеву
 
12.12.2016
 

Мониторинг и евалуација локалних услуга у Панчеву 12.12.2016
 
08.12.2016
 
У организацији ЦСР Сомбор 08.12.2016. одржана је групна супервизија групе 2 у форми едукације без провере знања под називом „Импликације релације са собом и другима у супервизијском ...