Aрхива Стручна подршка пружаоцима услуга

14.12.2016
 
Менторска посета за услугу "Становање уз подршку за особе са инвалидитетом" у Панчеву
 
14.12.2016
 
Менторска посета за услугу "Становање уз подршку за особе са инвалидитетом" у Панчеву
 
12.12.2016
 

Мониторинг и евалуација локалних услуга у Панчеву 12.12.2016
 
08.12.2016
 
У организацији ЦСР Сомбор 08.12.2016. одржана је групна супервизија групе 2 у форми едукације без провере знања под називом „Импликације релације са собом и другима у супервизијском ...
 
08.12.2016
 
ОКРУГЛИ СТО
„ТРАНСФОРМАЦИЈА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
- ИСКУСТВА, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ“