Aрхива Стручна подршка пружаоцима услуга

09.02.2017
 
"Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите"
        Мониторинг и евалуација ликалних услуга у граду Панчеву
 
 
28.12.2016
 
Стручни скуп за директоре и правнике из установа за смештај одраслих и старијих особа
 
 
27.12.2016
 
Округли сто за супервизорa у ЦСР Ковачица
 
26.12.2016
 
Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Пећинци
 
 
 
16.12.2016
 

Сусрет супервизора ЦСР Нови Сад и Суботица, подршка Покрајинског завода за социјалну заштиту