Aрхива Стручна подршка пружаоцима услуга

27.04.2017
 
Округли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада
 
27.04.2017
 
Округли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада
 
29.03.2017
 
ПРИМЕНА ВОДИЧА ЗА КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНУ ПРАКСУ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
 
21.02.2017
 
Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка
 
 
 
14.02.2017
 
Трибина – годишњи скуп супервизора/ки са територије АП Војводине