Aрхива Стручна подршка пружаоцима услуга

04.05.2017
 
Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Рума
 
 
 
27.04.2017
 
Округли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада
 
27.04.2017
 
Округли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада
 
29.03.2017
 
ПРИМЕНА ВОДИЧА ЗА КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНУ ПРАКСУ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
 
21.02.2017
 
Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка