Aрхива Истраживачко аналитички рад

01.08.2017
 
ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ
 
 
19.01.2016
 
Све установе и центри за социјални рад са територије АПВ треба да доставе Покрајинском заводу за социјалну заштиту извештај о раду за 2015. годину. Извештаји се достављају у ексел формату уз ...
 
08.06.2015
 
Покрајински завод за социјалну заштиту урадио је збирни извештај о раду центара за социјални рад са територије АП Војводине, за 2014. годину. Извештај даје приказ капацитета центара као пружалаца ...
 
23.12.2014
 
Предмет овог извештаја је анализа услуга установа за одрасле и старије особе са менталним и интелектуалним тешкоћама и сензорним тешкоћама,са територије АП  Војводине, за 2014. годину. Извештај ...