Aрхива Документа Завода

12.07.2017

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ

 
 
07.02.2017
 
28.12.2016

Програм рада за 2017 годину

 
01.12.2016

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И СЕНЗОРНИМ ТЕШКОЋАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад,