Aрхива Документа Завода

 
07.02.2017
 
28.12.2016

Програм рада за 2017 годину

 
01.12.2016

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И СЕНЗОРНИМ ТЕШКОЋАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад,

 
25.11.2016

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016 ГОД