Aрхива Остала документа

05.12.2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ -ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

 
05.12.2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 
28.11.2016

Приказ неких модела интервенције за рад са починиоцима насиља у породици

 
06.08.2015

Приручник за локалну заједницу: умрежавање према моделу усмереном ка детету

 
15.10.2014

Анализа извештаја о раду ЦСР у АПВ за 2013.