Aрхива Остала документа

26.12.2016

Обавештење о закљученом уговоту за јавне набавке мале вредности добара- путнички аутомобил

 
21.12.2016

Одлука о додели уговора

 
09.12.2016

Друга измена конкурсне документације ЈНМВ1 -набавка путничког аутомобила

 
08.12.2016

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за ЈНМВ1-набавка путничког аутомобила

 
08.12.2016

Измена конкурсне документације - набавка путничког возила