Контакт

Покрајински завод за социјалну заштиту
Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
Тел/факс: 021/425-854, 425-836
office@pzsz.gov.rs
www.pzsz.gov.rs
 
 
ТАТИЈАНА ГРНЧАРСКИ
в.д. директора
Тел: 021/425-820
grncarski@pzsz.gov.rs
 

МАРИНА ВУКОТИЋ
Саветница за истраживачке послове
marina.vukotic@pzsz.gov.rs


САЊА ГРМУША
Саветница за социјалну заштиту и стручне послове
grmusa@pzsz.gov.rs


МАЈА ДУМНИЋ
Саветница за социјалну заштиту
dumnic.m@pzsz.gov.rs
 
 
АНЂЕЛИЈА ЂОЛОВИЋ
Саветница за социјалну заштиту
djolovic.a@pzsz.gov.rs


СНЕЖАНА ЂОРИЋ
Саветница за социјалну заштиту
s.djoric@pzsz.gov.rs


ТАТЈАНА ЛАЗОР ОБРАДОВИЋ
Саветница за професионалну обуку
tatjana.lazor@pzsz.gov.rs
 

ЈЕЛЕНА МАНДИЋ
Саветница за социјалну заштиту
jelena.mandic@pzsz.gov.rs

 
НАТАША МИЛИЋ-ТЕОФИЛОВИЋ
Саветница за социјалну заштиту
milic.teofilovic@pzsz.gov.rs
 

АЛЕКСАНДРА РАИЧЕВИЋ
Самостални саветник за истраживачке послове
aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs
 
 
РАДОМИР ШОВЉАНСКИ
Саветник за информисање, промоцију и подршку
radomir.sovljanski@pzsz.gov.rs
 
 
ЧЕДОМИР ЖИЛОВИЋ
Саветник за стручне финансијске послове
zilovic@pzsz.gov.rs


МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
Административни радник
mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs


ЗОРАН ДУКИЋ
Возач
zoran.dukic@pzsz.gov.rs