ПројектиСвратиште за сексуалне раднице
Свратиште за сексуалне раднице
Пројекат  реализује удружење грађана Превент, у партнерству са Покрајинским заводом за социјалну заштиту, Новосадским хуманитарним центром и удружењем из Чешке, које спроводи сличне пројекте - РОЗКОШ без РИЗИКА.

"Свратиште за сексуалне раднице" је део пројекта "Подршка Европске уније инклузивном друштву", подржаном од Европске уније са 4.331.275,56 евра, којим управља Делегација Европске уније у Републици Србији. Пројекат ће се реализовати у периоду од две године. Циљ пројекта је да се у Новом Саду развију социјалне услуге које ће подржати инклузију, бољу социјалну и здравствену подршку сексуалним радницама. Овај циљ ће се реализовати кроз отварање Свратишта за сексуалне раднице и стандардизацију ове услуге. Улога Покрајинског завода за социјалну заштиту односиће се на пружање стручне подршке у процесу стандардизације услуге Свратишта.  У Свратишту ће се пружати више услуга за сексуалне раднице: теренски рад, психолошке радионице, правна помоћ, здравствена заштита, учење животних вештина и многе друге. Један део радионица ће спроводити волонтери, након завршене обуке.


 
„Развој сродничког хранитељства,  подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду“
Развој сродничког хранитељства,  подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду
„Развој сродничког хранитељства,  подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду“ је пројекат који Покрајински завод за социјалну заштиту реализује у оквиру ширег пројекта “Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“ који финансира Европска унија, а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством правде и Министарством за рад, запошљавање , борачка и социјална питања. Општи циљ пројекта је унапређење система хранитељства како би функционисао у складу са најбољим интересом детета и развој културно компетентне праксе. Пројекат је започео фебруара 2015 године и трајаће до краја априла 2017 године. Специфични циљеви пројетка су: Допринос унапређењу примене, односно даљем развоју сродничког хранитељства на територији Републике Србије; Подршка систему хранитељства у успостављању и развоју повременог породичног смештаја за децу са сметњама у развоју; Допринос развоју културно компетентне праске у социјалном раду.
 

Програм мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите у Граду Панчеву
Програм мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите у Граду Панчеву
Покрајинског завода за социјалну заштиту реализовао је Програм мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите у Граду Панчеву кроз Конкурс за финасирање – суфинасирање пројеката и програма у области унапређивања социјалне политике у Граду Панчеву у 2015. години, који је расписао Град Панчево. Циљ програма је био унапређење квалитета услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружалаца услуга на локалном нивоу у Граду Панчеву.

Програмом мониторинга и евалуације обухваћено је 9 услуга које реализије 6 пружаоца, односно установа и удружења грађана,  са територије Града Панчева, а то су:  Дом за децу и младе без родитељског старања „Споменак , Дом „Срце у Јабуци“, Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“, Удружење „На пола пута“, Центар за социјални рад „Солидарност“ и Геронтолошки центар Панчево.
 


NetAge
Промоција регионалног социјалног развоја кроз умрежавање релевантних актера из јавног и цивилног сектора, како би се подстакле иновације у пружању социјално- здравствених услуга за старије.
NetAgeПројекат је реализован у периоду октобар 2012.- мај 2015. године а финасиран је од стране ИПА Адриатик.  Пројекат се директно бавио следећим заједничким проблемима везаним за координацију, квалитет и ефикасност политика везаних за старије: недостатак координације актера из јавног и цивилног сектора; мањак адекватно обученог особља и активиста организација цивилног друштва;  недостатак информација о социјалној заштити и подршци старима.

Пројекат је имао за циљ побољшање координације између јавног и цивилног сектора, како би се превазишле препреке на пољу пружања подршке старијима и подстакла партнерства, на локалном и нивоу јадранског подручја, за пружање иновативних социјално- здравствених услуга за старије.